Enerji Analiz ve Performans Testleri

Enerji Analiz ve Performans Testleri

Enerji Analiz ve Performans Testleri

Enerji türleri içinde en yaygın olarak kullanılan elektrik enerjisidir; üretim, iletim ve dağıtım olarak üç başlık altından geçerek son tüketiciye ulaşmaktadır. Bu aşamalarda kullanılan sistemler enerjinin sürekliliğini ve kalitesini etki edebilmektedir.

Günümüzde elektrik enerjisine olan talepteki artış oldukça fazladır. Bu da enerji üzerindeki talepten ötürü fiyat pahalılığını doğurmaktadır. 

Özellikle ülkemiz gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde enerji yönetimi önemli bir kriterdir.

Bu kapsamda doğru bir yönetimle daha güvenilir ve daha kaliteli bir enerji elde edebilir ve optimum seviyede enerji ve sistem kapasitesinin kullanılmasını sağlayarak tasarruf edebiliriz.

PROBAK uzmanları olarak, sistemde aksaklıklarda dolayı elde edilen veriler tarafımızca analiz edilmektedir.

Bu konu PROBAK bünyesinde ”Enerji Analizi” ve “Performans Testleri” adı altında hizmet kalemlerimiz arasında yerini almaktadır.

”Enerji Analizi” ve “Performans Testleri” koruyucu bakımın en temel amaçlarında biridir ve bakım programı enerji yönetimine de destek verecek şekilde hazırlamaktayız.

Firmamız bakım kapsamında enerji sarfiyatını da analiz ederek sapma görülen noktalarda önleyici ve düzeltici tedbirler alınmasına yönelik çalışmalarda yapmaktadır.


PROBAK uzmanları tarafından yapılan analiz sonucunda; gerekli incelemeler yapılmakta ve incelemelerin gerçekleştirildiği kuruma detaylı bir rapor sunulmaktadır.

Firmanız adına ”Enerji Analizi” ve “Performans Testleri”  talebinde bulunabilirsiniz.

Enerji Analiz ve Performans Testleri