Yasaklı Gaz İmha ve Çevrim Hizmetleri

Yasaklı Gaz İmha ve Çevrim Hizmetleri

Yasaklı Gaz İmha ve Çevrim Hizmetleri

Kyoto protokolü kapsamında Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Türkiye 5386 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 5 Şubat 2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabulü ve 13 Mayıs 2009 tarih ve 2009/14979 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ardından, katılım aracının Birleşmiş Milletlere sunulmasıyla 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne Taraf olmuştur.

Bu kapsamda ülkemizde bu protokolün bir tarafı olarak özellikle HCF içeren klima gazlarının kullanımı konularında bir takım yasak ve yaptırımlar getirilmiştir.

Protokol kapsamında yasaklı freon gazlarını kullanan sistemlerin kısa süre içerisinde mevcut gazlarını atmosfere salmadan toplatarak yetkili kurumlarda imha etmesi ve yerine yasak kapsamında olmayan muadil gazları kullanımı  gerekmektedir.

PROBAK olarak freon gazı çevrim işlemlerinde danışmanlık ve hizmet sağlamaktayız.